Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie, pracuje v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování.
Je zakladatelkou a ředitelkou Institutu partnerských vztahů.
Je zakladatelkou a předsedkyní správní rady Ústavu onkologické psychologie.
Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih.

Web: laurajanackova.cz

Sledujte Lauru na jejím facebooku: fcb Laura Janáčková