Felix Strouhal

Mgr. Felix Sebastian Ratzenbeck

Felix Sebastian Ratzenbeck je absolventem magisterského programu jednooborové psychologie a 5-ti letého sebezkušenostního dasainsanalytického výcviku Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Několik let spolupracoval s rádiem Impuls na pořadu Partnerské impulsy, kde byl v roli mladého glosátora. Dlouhodobě spolupracuje se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu a věnuje se vzdělávání vrstevnických vzdělavatelů na středních školách v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Zúčastňoval se diskuzního pořadu v TV Metropol a vystoupil v reportáži Sexuální výchova v otěžích studentů České televize. V současné době spolupracuje se serverem psychologie.cz .